Επαναλήψεις


27
2
33
2
36
2
59
2
68
2

Καθυστερήσεις


30
11
79
11
46
10
54
10
67
9

Περισσότερες εμφανίσεις


2
40
8
34
49
32
22
31
69
31

Λιγότερες εμφανίσεις


42
14
40
15
48
15
19
18
37
18

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
8
6
8
7
8
1
6
2
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
9
20
9
50
9
30
7
60
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
50%
Z
50%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
51%
ΜΕ
48%

Επαναλήψεις δυάδων


27-33
2
27-36
2
27-59
2
27-68
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


4
4
6
4
26
4
50
4
68
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


4-25
3
4-49
3
4-52
3
4-77
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


4-49-77
3
26-50-66
3
4-6-22
2