Επαναλήψεις


50
3
11
2
30
2
35
2
51
2

Καθυστερήσεις


79
17
58
12
45
11
36
8
37
8

Περισσότερες εμφανίσεις


16
43
1
41
23
40
48
39
40
38

Λιγότερες εμφανίσεις


42
21
21
24
77
24
79
24
32
25

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


4
9
0
8
1
8
5
7
6
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


40
10
60
10
70
9
30
8
50
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
40%
Z
60%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
40%
ΜΕ
60%

Επαναλήψεις δυάδων


11-30
2
11-35
2
11-50
2
11-51
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


1
4
16
4
30
4
60
4
66
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


1-10
3
1-30
3
1-60
3
1-73
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


1-30-73
3
16-55-66
3
1-4-15
2