Επαναλήψεις


23
2
31
2
46
2
57
2
64
2

Καθυστερήσεις


5
15
34
15
21
13
49
11
61
11

Περισσότερες εμφανίσεις


56
57
27
56
22
55
24
54
41
53

Λιγότερες εμφανίσεις


49
29
71
30
16
35
39
36
43
36

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


4
9
9
7
1
6
3
6
5
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


70
11
40
10
20
9
30
8
50
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
50%
Z
50%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
40%
ΜΕ
60%

Επαναλήψεις δυάδων


23-31
2
23-46
2
23-57
2
23-64
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


23
5
54
5
31
4
55
4
73
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


54-73
4
9-23
3
15-23
3
22-54
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


22-54-73
3
23-31-69
3
54-56-65
3