Επαναλήψεις


76
4
75
3
6
2
11
2
44
2

Καθυστερήσεις


28
17
37
13
8
12
69
12
51
11

Περισσότερες εμφανίσεις


14
57
38
57
3
55
7
55
41
54

Λιγότερες εμφανίσεις


61
31
52
34
46
35
67
35
17
36

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


4
9
5
8
6
8
3
6
9
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


70
13
10
12
20
8
50
8
0
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
48%
Z
51%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


75-76
3
6-11
2
6-44
2
6-53
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


76
6
11
4
14
4
53
4
59
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


11-59
4
14-76
4
53-76
4
2-14
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-14-53
3
2-14-62
3
2-14-76
3