Επαναλήψεις


66
4
5
2
21
2
48
2
50
2

Καθυστερήσεις


17
13
29
12
80
12
45
11
33
10

Περισσότερες εμφανίσεις


15
11
48
9
51
9
57
9
5
8

Λιγότερες εμφανίσεις


9
2
23
2
36
2
37
2
10
3

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


1
11
6
8
0
6
4
6
5
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


40
11
20
9
50
8
60
8
70
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
51%
Z
48%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
41%
ΜΕ
58%

Επαναλήψεις δυάδων


5-21
2
5-48
2
5-50
2
5-51
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


5
5
48
5
66
5
15
4
27
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


5-48
4
5-66
4
48-51
4
48-66
4

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


5-48-66
4
5-48-51
3
5-48-61
3