Επαναλήψεις


23
3
18
2
58
2
62
2
69
2

Καθυστερήσεις


46
24
17
15
37
9
41
8
40
7

Περισσότερες εμφανίσεις


10
18
33
17
9
16
42
16
60
15

Λιγότερες εμφανίσεις


72
5
3
6
61
6
73
6
5
7

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


8
9
3
8
9
8
2
7
5
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


20
11
60
11
0
9
10
9
50
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
45%
Z
55%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
58%
ΜΕ
41%

Επαναλήψεις δυάδων


18-23
2
18-58
2
18-62
2
18-69
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


49
5
12
4
25
4
70
4
4
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


49-70
4
4-49
3
12-25
3
12-49
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


12-49-78
3
25-49-70
3
33-49-70
3