Επαναλήψεις


6
5
9
2
35
2
70
2
77
2

Καθυστερήσεις


25
18
18
13
13
11
8
9
38
9

Περισσότερες εμφανίσεις


27
60
33
56
69
55
1
54
3
54

Λιγότερες εμφανίσεις


15
33
29
35
25
37
68
37
75
37

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


4
8
5
8
7
8
0
7
1
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


30
9
60
9
0
8
20
8
40
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
55%
Z
45%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
50%
ΜΕ
50%

Επαναλήψεις δυάδων


6-9
2
6-35
2
6-70
2
6-77
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


6
5
77
5
32
4
49
4
63
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


1-77
3
6-20
3
6-32
3
6-34
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


6-20-68
3
1-6-42
2
1-6-73
2