Επαναλήψεις


57
4
60
3
32
2
36
2
59
2

Καθυστερήσεις


38
17
76
16
5
15
14
15
55
13

Περισσότερες εμφανίσεις


53
27
59
26
73
26
57
25
42
24

Λιγότερες εμφανίσεις


41
9
4
10
20
11
29
11
12
12

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
9
7
9
4
7
6
7
1
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


50
13
30
12
20
8
40
8
60
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
45%
Z
55%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


57-60
3
32-36
2
32-57
2
32-59
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


57
6
34
5
18
4
27
4
43
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


34-57
5
27-34
4
27-57
4
43-64
4

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


27-34-57
4
6-43-64
3
7-34-47
3