Επαναλήψεις


47
4
50
4
14
2
33
2
55
2

Καθυστερήσεις


40
20
16
17
18
14
20
14
54
14

Περισσότερες εμφανίσεις


8
51
80
50
60
49
32
48
79
48

Λιγότερες εμφανίσεις


68
25
61
26
66
28
55
30
78
30

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


7
10
0
7
3
7
4
7
5
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


40
10
60
10
50
9
30
8
10
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
48%
Z
51%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
43%
ΜΕ
56%

Επαναλήψεις δυάδων


47-50
4
14-33
2
14-47
2
14-50
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


24
4
47
4
50
4
72
4
6
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


24-72
4
47-50
4
17-24
3
17-72
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


17-24-72
3
22-24-72
3
24-44-72
3