Επαναλήψεις


9
2
14
2
40
2
52
2
58
2

Καθυστερήσεις


31
18
68
11
59
10
36
9
79
9

Περισσότερες εμφανίσεις


80
32
57
31
62
30
10
28
16
28

Λιγότερες εμφανίσεις


53
11
36
13
39
13
51
13
63
13

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


9
9
0
8
2
8
7
8
4
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
10
50
10
70
10
0
9
30
6

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
50%
Z
50%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


9-14
2
9-40
2
9-52
2
9-58
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


58
6
12
5
37
5
14
4
29
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


12-37
4
12-58
4
14-58
4
29-37
4

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


12-15-42
3
12-29-37
3
12-37-58
3