Επαναλήψεις


17
2
30
2
41
2
47
2
70
2

Καθυστερήσεις


16
14
58
10
76
10
12
6
43
6

Περισσότερες εμφανίσεις


8
67
75
63
65
62
37
59
27
58

Λιγότερες εμφανίσεις


45
34
60
36
2
37
15
37
3
38

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
10
7
10
2
6
6
6
8
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


60
12
40
10
20
9
30
7
50
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
46%
Z
53%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
43%
ΜΕ
56%

Επαναλήψεις δυάδων


17-30
2
17-41
2
17-47
2
17-70
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


17
4
31
4
22
3
29
3
32
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


31-32
3
31-34
3
31-73
3
32-73
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


31-32-73
3
4-5-31
2
4-5-32
2