Επαναλήψεις


38
3
61
3
43
2
58
2
63
2

Καθυστερήσεις


3
17
71
16
72
13
50
11
40
10

Περισσότερες εμφανίσεις


54
62
75
59
23
55
24
55
33
54

Λιγότερες εμφανίσεις


44
32
47
34
17
36
20
36
25
36

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


8
9
7
8
4
7
1
6
3
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


60
11
50
10
20
8
30
8
10
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
51%
Z
48%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
45%
ΜΕ
55%

Επαναλήψεις δυάδων


38-61
3
38-43
2
38-58
2
38-63
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


38
5
4
4
43
4
67
4
8
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


4-19
3
4-38
3
4-67
3
13-22
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


38-43-63
3
42-43-77
3
1-30-38
2