Επαναλήψεις


51
3
73
3
1
2
6
2
22
2

Καθυστερήσεις


79
22
32
12
31
11
44
11
8
10

Περισσότερες εμφανίσεις


60
58
80
58
54
54
8
53
52
52

Λιγότερες εμφανίσεις


68
29
18
33
61
33
40
35
44
35

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


6
9
2
8
3
8
1
7
4
7

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


50
12
70
10
0
8
20
8
60
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
41%
Z
58%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
43%
ΜΕ
56%

Επαναλήψεις δυάδων


51-73
3
1-6
2
1-22
2
1-51
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


73
5
22
4
38
4
51
4
55
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


22-73
4
1-22
3
1-73
3
10-38
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


1-22-73
3
10-38-80
3
22-46-55
3