Επαναλήψεις


10
2
49
2
5
1
8
1
11
1

Καθυστερήσεις


24
15
80
15
21
14
15
13
29
13

Περισσότερες εμφανίσεις


70
14
17
13
31
13
65
13
28
12

Λιγότερες εμφανίσεις


80
3
13
4
22
4
59
4
14
5

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


6
8
7
8
8
8
2
7
0
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


0
10
70
10
40
9
60
9
50
8

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
41%
Z
58%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
40%
ΜΕ
60%

Επαναλήψεις δυάδων


10-49
2
5-8
1
5-10
1
5-11
1

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


2
5
35
4
45
4
65
4
76
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-33
3
2-42
3
2-45
3
2-58
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


2-58-74
3
19-45-65
3
19-45-76
3