Επαναλήψεις


16
3
20
3
8
2
67
2
80
2

Καθυστερήσεις


19
16
1
14
17
11
43
10
57
10

Περισσότερες εμφανίσεις


21
56
20
54
36
54
67
54
72
53

Λιγότερες εμφανίσεις


10
34
19
34
48
36
1
38
12
38

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
9
6
9
5
7
8
6
1
5

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
12
0
9
40
9
60
8
20
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
45%
Z
55%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
58%
ΜΕ
41%

Επαναλήψεις δυάδων


16-20
3
8-16
2
8-20
2
8-67
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


67
5
3
4
35
4
9
3
12
3

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


35-67
4
3-35
3
3-36
3
3-46
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


3-35-67
3
29-65-67
3
2-30-35
2