Επαναλήψεις


15
4
28
2
56
2
74
2
1
1

Καθυστερήσεις


14
23
3
13
47
11
48
10
37
8

Περισσότερες εμφανίσεις


58
58
61
57
9
56
2
55
11
54

Λιγότερες εμφανίσεις


50
28
78
31
42
34
44
34
75
35

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


0
9
6
8
8
8
1
7
2
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


20
10
50
10
70
9
10
7
30
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
40%
Z
60%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
50%
ΜΕ
50%

Επαναλήψεις δυάδων


15-28
2
15-56
2
15-74
2
28-56
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


28
5
2
4
15
4
20
4
22
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


20-53
4
2-15
3
2-22
3
2-28
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


4-22-28
3
4-22-35
3
4-28-35
3