Επαναλήψεις


13
2
36
2
44
2
48
2
66
2

Καθυστερήσεις


30
15
12
12
53
11
52
10
69
10

Περισσότερες εμφανίσεις


62
37
25
36
80
36
10
35
57
35

Λιγότερες εμφανίσεις


51
15
39
16
26
17
53
17
79
18

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


7
9
5
8
9
8
4
7
3
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


10
9
40
9
50
9
30
8
60
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
56%
Z
43%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
48%
ΜΕ
51%

Επαναλήψεις δυάδων


13-36
2
13-44
2
13-48
2
13-66
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


44
5
5
4
13
4
17
4
25
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


5-17
4
13-44
4
36-44
4
5-36
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


5-17-36
3
5-17-44
3
5-36-44
3