Επαναλήψεις


65
4
40
2
41
2
56
2
1
1

Καθυστερήσεις


63
19
5
13
38
12
60
11
24
9

Περισσότερες εμφανίσεις


8
26
66
26
13
23
50
23
75
23

Λιγότερες εμφανίσεις


63
7
45
10
49
10
74
10
42
11

Λήγοντες (3 τελ. κληρώσεις)


1
12
9
9
5
7
6
7
0
6

Δεκάδες (3 τελ. κληρώσεις)


30
11
0
8
10
8
70
8
40
7

Μονά/Ζυγά (3 τελ. κληρώσεις)


Μ
53%
Z
46%

Μικρά/Μεγάλα (3 τελ. κληρώσεις)


ΜΙ
53%
ΜΕ
46%

Επαναλήψεις δυάδων


40-41
2
40-56
2
40-65
2
41-56
2

Ρέντα αριθμών (7 τελ. κληρώσεις)


40
5
65
5
4
4
21
4
37
4

Ρέντα δυάδων (7 τελ. κληρώσεις)


21-65
4
40-65
4
4-13
3
4-37
3

Ρέντα τριάδων (7 τελ. κληρώσεις)


4-13-40
3
4-13-45
3
4-40-45
3