Οι προτάσεις του υπολογιστή μας για τις επόμενες κληρώσεις

3 Τριάδα

42 56 75

4Τετράδα

7 17 24 38

5Πεντάδα

28 41 44 64 69

6Εξάδα

73 80 3 10 11 19

7Επτάδα

23 47 67 8 45 46 49